projektinmating

  • EUsocialfond
  • NTM
Projektnamn
Digital Horisont S20629
Projektkategori
Lärmiljöer
Projektstart
01.01.2016
Projektslut
30.04.2019
Målgrupp
Personalen i de delaktiga utbildningsorganisationerna och företagen, experter i nätverket och studerande. Den indirekta målgruppen utgörs av arbetstagare med anknytning till projektverksamheten.
Beskrivning

Genom detta utvecklingsprojekt får vi möjlighet att:

* fortsätta höja kompetensen och färdigheterna kring e-lärande och IKT i undervisning samt trendspana genom att läsa in vilka metoder och modeller som också i framtiden kan stöda ett aktivt och flexibelt lärande och bygga upp ett IKT-mentornätverk

* hitta modeller för hur öka personalens IKT kompetens och uppmuntra att blicka mot den digitala horisonten samt hur påvisa digital kompetens för att kunna tyda fortbildningsbehov som finns samt erbjuda personalen möjlighet att utveckla sina IKT-färdigheter och -kompetenser

* delta i benchmarkingbesök samt i konferens- och seminarieprogram i enlighet med projektgruppens planering och genomförande

Kontaktperson
Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Optima (koordinator) och Datero
Finansiär
NTM-centralen i Mellersta Finland, utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • Hävkraft

Yrkesakademin i Österbotten | 2019