projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Nya lärmiljöer - Uudet oppmisympäristöt
Projektkategori
Lärmiljöer
Projektstart
09.09.2019
Projektslut
31.12.2021
Målgrupp
Utvecklingsverksamheten riktar sig till undervisnings- och handledningspersonal vid de olika medverkande samverkande parterna.
Beskrivning

Vi kommer att jobba med utveckling av metoder och lärmiljöer som stöder individuella studievägar i den nya yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet utgår ifrån ett mångsidigt samarbete lokalt och regionalt, i ett nationellt nätverk där en levande tvåspråkighet tar stöd i utvecklingen med intresseparter från tredje stadiet, både på finska och svenska. Utbildningsanordnarna på andra stadiet utvecklar sina lärmiljöer och sin metodik med input från tredje stadiets forskningsbaserade erfarenheter. Med digitalisering och ny teknologi utvecklar vi nya lär- och handledningsmöjligheter där en analys av framtidsscenarion kan formas till konkreta utvecklingsprojekt hos de olika projektparterna.

Vi kommer att jobba med följande utvecklingsområden:

1. Utvecklingsförsök med lärmiljöer och lösningar utgående från ny teknologi

2. Fortsatt utveckling av lärmiljöer och lösningar samt nya verksamhetsmodeller som ger möjlighet till en bredare användning

3. Användning av digitaliseringens nya möjligheter i de olika faserna av den individuella utvecklingsvägen för kunnandet

Kontaktperson
Harriet Bystedt eller Kim Vesterbacka, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Nätverket i utvecklingsarbetet består av Yrkesakademin i Österbotten/ koordinator och Axxell, Brahe, Kpedu, Optima, Prakticum och Vamia som delgenomförare. ÅA och HAMK bidrar med spetskunnande och forskningsbaserade erfarenheter för att ge djup och utvecklingskraft i analyser, planering och genomförande. Projektet kommer att samarbeta med utvecklingsprojektet eKampus - yhdessä kehitetty pedagogisesti älykäs oppimisen voimavara som koordineras av SEDU.
Finansiär
Projektet delfinansieras av Utbildningsstyrelsen.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019