projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Working Quality 2.0 (WQ.2)
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
14.12.2018
Projektslut
31.12.2019
Målgrupp
Den direkta målgruppen är personal vid de deltagande utbildningsanordnarna (lärare, administrativ personal, mellanchefer, kvalitets- och utvecklingspersonal) samt representanter för arbets- och näringslivet (arbetsplatshandledare). Indirekta målgruppen är studerande.
Beskrivning

1. Utbildningsanordnarna utvecklar sitt kvalitetsledningssystem, så att det svarar mot förutsättningarna och målen i den nya lagstiftningen när det gäller utbildning som ordnas på en arbetsplats samt stöder det kvalitetsmässiga avdelningsvisa arbetet.

2. Målet ett bättre samarbete med arbetslivet, mera ändamålsenliga utbildningsavtal och läroavtal samt kvalitetssäkring av bedömningen av yrkesproven. Processer utvecklas och beskrivs av kvalitetsansvariga, lärare och andra involverade personer.

3. Rutiner för att få studerande, arbetsliv (arbetsplatshandledare), undervisningspersonal och övriga intressentgrupper att ge respons utvecklas och sätts i system. Rutiner för systematisk, effektiv, regelbunden och fortlöpande analys av responsen som kan tas ut enligt målgruppers behov.

4. Utveckla kvalitetsledningen tillsammans med personal, studerande, arbets- och näringslivet samt andra intressegrupper genom olika engagemang. Stärka kvalitetskulturen. Interna utvärderingar kan göras mellan avdelningar för att se hur processen med PUK har framskridit och förverkligats.

Projektledaren ger inloggningsuppgifter till projektets Teams där utarbetade modeller och material finns tillgängliga. Se kontaktpersonens uppgifter nedan. 

Kontaktperson
Thomas Fant Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 050-407 00 50
Partners
Axxell, Folkhälsan Ab, Kredu, Optima, Vamia, YA (ägare)
Finansiär
Utbildningsstyrelsen.
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019