projektinmating

  • EUsocialfond
  • Hävkraft
  • NTM
Projektnamn
TAITO – basfärdigheter för yrkesutbildning
Projektkategori
Integration
Projektstart
01.08.2019
Projektslut
30.06.2022
Målgrupp
Invandrare, personer med annat modersmål än svenska samt utbildare och handledare inom yrkesutbildning.
Beskrivning

Projektets främsta målsättning är att erbjuda utbildning för personer som inte är antagningsbara till yrkesutbildning på grund av svaga baskunskaper (läskunnighet, matematiska färdigheter, data- och kommunikationstekniska färdigheter). Målet är att förbättra baskunskaperna hos målgruppen och möjligheterna till utbildning.  Även redan antagna studerande kan erbjudas mera utbildning i basfärdigheterna, om de behöver mera än det som erbjuds inom yrkesutbildningen.

Kontaktperson
Jaana Blomqvist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0503737711
Partners
Yrkesakademin har ingått samarbetsavtal kring spridning av projektets resultat med Axxell utbildning Ab, Optima skn och Folkhälsan utbildning Ab.
Finansiär
ESF / Socialfonden, NTM-centralen i Norra Österbotten, Svenska Kulturfonden, egen finansiering.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • EUsocialfond
  • Hävkraft
  • NTM
  • Kulturfonden

Yrkesakademin i Österbotten | 2019