projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Yrkespedagogiken förnyas! 12 sp
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
13.04.2019
Projektslut
31.12.2020
Målgrupp
Undervisande och handledande personal, sakkunniga som t.ex. planerare och teamledare samt ledning inom yrkesutbildning.
Beskrivning

Fortbildningen stöder personalen inom yrkesutbildning att ordna en kundorienterad och kompetensbaserad utbildning. Med de fyra utbildningsdelarna får deltagaren hjälp att säkerställa att yrkesutbildningen är träffsäker, smidig och svarar mot arbetslivets kompetensbehov. Utvecklingen av yrkespedagogiken genomsyrar alla fyra delar i fortbildningen som vardera är 3 sp;

  • Nya lösningar för lärande för att förvärva kunnande
  • Färdighet i personlig tillämpning
  • Arbetslivssamarbetets många möjligheter
  • Ständig förbättring som arbetsmetod

Fortbildningen genomförs enligt följande: Förberedande personlig kompetenskartläggning, inledande dag i Tammerfors 15.1.2020 samt 1 online eftermiddag, därefter två utbildningseftermiddagar (3 h) online två gånger/månad samt webbhandledning.

 

Flyer om fortbildningen

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019