projektinmating

Projektnamn
Kultur i vården för den nordiska äldreomsorgen
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.10.2007
Projektslut
30.04.2009
Målgrupp
Beskrivning
Kontaktperson
Barbro Nedermo
Yrkesakademin i Österbotten
Partners
Finansiär
NORDPLUS Voxen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019