projektinmating

Projektnamn
YrkesKunnig mentor 2014-15
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2014
Projektslut
31.12.2015
Målgrupp
Beskrivning

Målsättning:

De centrala målen för utvecklingsverksamheten:

 • att öka kunnandet i coaching och handledning för att utveckla var och en studernades kompetens samt   kunna svara upp mot kraven på personlig studieväg och eventuella specialbehov
 • främja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt
 • öka kunnandet hos personalen i användning av IKT
 • ge nya verktyg för kompetensutveckling och positiv inställning till eget lärande och utveckling

 

Följande resultat förväntas inom projektet:

 • Läroanstalterna delar med sig av sina goda erfarenheter kring kompetenskartläggning, -hantering och -utveckling samt pedagogiska program.
 • Läroanstalternas pedagogiska syn uppdateras och sprids genom workshops. En skolvis plan för att befrämja en mer enhetlig organisationskultur och pedagogiskt synsätt utarbetas/uppdateras.
 • Skolvisa mentorer och/eller branschvisa mentorslärare (referensgrupper) utses för att sprida goda modeller för handlednig och utnyttjande av IKT i undervisningen.
 • Mentorerna eller mentorslärarna fortbildas dels genom att lära av varandra (mentorsträffar)
 • Fortbildning för läroanstaltens lärare sker i huvudsak genom mentorsmetoden, endera som enskild mentorering eller mentorering i teamvisa eller branschvisa grupper på 2-9 lärare.
 • Organisationerna skapar strategier för hanteringen av personalens kompetens samt rutiner för hur kompetensutveckling skall bli en naturlig del av organisationens/enhetens/branschens/teamets verksamhet och utveckling.
 • Fortbildningen inom IKT kräver också en uppdatering av de enskilda läroanstalternas IKT-strategi/plan/program.
 • Genom mentorsmetoden sprids och implementeras kompetensen för en ny yrkesläraroll effektivt inom organisationerna.

 

Projektet ingår i Programmet Kunnig

Kontaktperson: YA!:
Anci Söderlund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kenneth Heimdahl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Optima: Patrik Lindgren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Point College: Susanne Karlsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inveon: Solveig Mickels, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Finansiär: Regionförvaltningsverket

Partners: Optima, Point College, Inveon

Startdatum: 1.1.2014

Slutdatum: 31.12.2015

Kontaktperson
Partners
Optima, Point College, Inveon
Finansiär
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019