projektinmating

Projektnamn
Yrkeskunnig 2013-2014
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
21.03.2013
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
Lärarna inom yrkesutbildningen i Österbotten
Beskrivning

De centrala målen för utvecklingsverksamheten är:

  • Att vidareutveckla kompetenshanteringen inom YA! och Optima och på basen av tidigare erfarenheter finna smidigare sätt för kompetenskartläggningen. Gemensamt utveckla en systematisering av utvecklingssamtal. På basen av förda utvecklingssamtal och dokumentation från dem utarbetas ett system för personlig och teamvisa utbildnings- och utvecklingsplaner för personalen.
  • Att fortbilda personalen till att möta utmaningar i yrkeslärarrollen och i det allt mer digitaliserade samhället ge verktyg för planerad kompetensutveckling och positiv inställning till eget lärande och utveckling.

Följande resultat förväntas inom projektet:

  • Utformning av rutiner och underlag för utvecklingssamtal skapas i enlighet med ledningens i de olika organisationerna önskemål så att de på optimalt sätt betjänar de olika organisationerna.
  • Modeller för personliga och teamvisa utvecklingsplaner och rapporter tas fram och systematiseras.
  • Fortbildning kring den förändrade lärarrollen ordnas med avsikt att höja personalens kompetens att stöda studerandes livslånga lärande. Speciellt fokus sätts på att stöda självvärderingsprocessen hos de studerande.
  • Fortbildningstillfällen inom IKT ordnas
  • Skapa strategier för hantering av personalens kompetens samt rutiner för hur kompetensutveckling skall bli en naturlig del av skolans verksamhet och utveckling. Dessa görs på organisations-, enhets-, bransch-, teamnivå.
  • Förmännen utbildas i konsten att föra utvecklingssamtal
Kontaktperson
YA!: Anci Söderlund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / Optima: Patrik Lindgren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Optima
Finansiär
Regionförvaltingsverket
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019