projektinmating

Projektnamn
What´s App
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
28.05.2012
Projektslut
31.12.2013
Målgrupp
Beskrivning
  1. Utveckla smidiga lösningar för skapande av mobilt innehåll (tyngdpunkt för Axxell)
  2. Skapa en app för Android och Iphone som stöder inlärningsprocessen
  3. Skapa kompetenspaket för lärare för att lära sig skapa mobilt innehåll

Med projektet What’s App eftersträvas en utveckling av e-lärandet och användningen av mobil utrustning/surfplatta i undervisning för att stöda ett studerandecentrerat och aktivt lärande. Inom samarbetsnätverket vill man utveckla undervisningen med hjälp av moderna tekniska verktyg och metoder. Studerandes och lärarnas utveckling står i fokus. Lärandet motsvarar samhällets kunskapsutveckling i stort.

Kunskapen om att skapa apps hoppas ge vidare utveckling av nya apps inom organisationerna. Systematiken att skapa och använda interaktivt digitalt material systematiseras i och med projektet och gör det således enklare för nya produktioner i framtiden.

Kontaktperson
Kim Vesterbacka, 050 918 64 65
Partners
Axxell (koordinator)
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019