projektinmating

Projektnamn
Vaihtoaskel 2 – Kompetens för ägarbyten
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
Projektslut
Målgrupp
De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, men också säljare och potentiella säljare, aktörer som verkar och stöder i processen, samt utbildningsanordnarnas personal.
Beskrivning

Av de finländska små- och medelstora företagen står ca en femtedel inför ägoskiften de närmaste åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns övertagare inom familjen. Projektet Vaihtoaskel 2 – Kompetens för ägarbyten är ett projekt i den serie av initiativ på tematiken inom andra stadiets vuxenutbildning. Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, och består av ett landsomfattande nätverk med ett flertal vuxenutbildningsorganisationer.

Målsättning

  • Utveckla utbildningar och tjänster som stöder företagare som står i beråd att köpa eller sälja sitt företag. Utbildningarna kan även vara ämnade för aktörer som stöder och rådger personer och företag i ägarbytesprocessen.
  • Utveckla kompetens hos utbildningsanordnarnas personal för att känna till de centrala frågorna i ägarbytesprocessen, vilka aktörer som verkar och stöder i processen och specifikt i Österbotten samt kunna identifiera potentiella övertagare av företag bland studerande.
  • Fördjupa och utöka samarbetet och rollfördelningen i de nätverk som verkar inom ägoskiftesfrågor nationellt och i Österbotten.

Nätverkets gemensamma webbsidor
Vaihtoaskel

Kontaktperson
Björn Brännbacka, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 750 3294
Partners
Finansiär
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019