projektinmating

Projektnamn
TUTKE2UPE
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
19.12.2014
Projektslut
31.12.2015
Målgrupp
Lärare, utbildningsanordnarnas övrig personal och speciellt ansvarige handledare
Beskrivning

Inom utvecklingsarbetet med studiehandledning och individuella, flexibla och personliga studieplaner kommer vi att satsa på att utveckla handledningen under studietiden. Vi kommer att utgå ifrån UBS kriterier för god handledning och inom ramarna för vårt kvalitets- och utvärderingssystem jobba mot att fylla dessa kriterier. Vi kommer att analysera verksamheten ur olika perspektiv och utifrån dessa fastställa centrala åtgärder för utveckling av handledningen. Handledarfunktionen är en funktion i vilken hela skolsamfundet deltar, men för att tydliggöra och även specifikt namnge till vem den enskilde studerandes handledning hör, utser vi ansvarig handledare. För att lägga en bra grogrund för den nya funktionen behöver vi göra upp en beskrivning av arbetet samt utse och fortbilda personal till den nya uppgiften. Via arbetsbeskrivningen kommer vi att säkra studerandes möjligheter till individualitet, flexibilitet samt identifiering och erkännande av kunnande genom att utse ansvarspersoner för processerna.

Kontaktperson
AnnChristeins Söderlund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
SEDU (koordinator) samt Optima och Prakticum och 10 andra utbildningsarrangörer
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019