projektinmating

Projektnamn
Satsa&Matcha - den yrkesinriktade specialundervisningen i fokus
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
18.12.2015
Projektslut
31.12.2016
Målgrupp
Projektets målgrupp utgörs av lärare, stöd- och handledningspersonal, pedagogisk utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande, arbets- och näringslivet.
Beskrivning

Vi kommer att jobba för att:

* specläraren, yrkesläraren och ansvarige handledare tillsammans med studerande jobbar mot att varje studerande med speciella behov hittar den mest lämpliga inlärning i arbetet platsen, kan genomföra inlärningen i arbetet samt utvecklas och uppnår de uppställda målen för examensdelen

* inom pilotbranschen teknik/bil att främja och trygga genomförandet av individuella och flexibla studievägar, med utvecklingsområden såsom modeller för förverkligande, inlärningsprocesser och samarbete med arbetsplatser

* inom pilotbranschen social & hälsovård utveckla en modell/arbetssätt som kopplar ihop teoretiska kunskaper till praktiskt arbete, vilket ger möjlighet för studerande att reflektera kring vad hen lärt sig och sitt eget kunnande, vara medveten om sina egna starka/svaga sidor samtidigt som hen bekantar sig med nya verksamhetsmiljöer i regionen

* via det nätverk som de medverkande utbildningsarrangörerna bildar, utbyta erfarenheter och öka samarbetet genom gemensamma och enskilda åtgärder och utvecklingsarbete 

Kontaktperson
Harriet Bystedt, 050 336 82 80, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Axxell fungerar som koordinator och Prakticum, Inveon och Optima som samarbetsparter
Finansiär
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019