projektinmating

Projektnamn
Nordisk Ung Berättare - NUB
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.06.2012
Projektslut
30.09.2013
Målgrupp
Studerande
Beskrivning

Ung Berättare är ett redan välfungerande utbildningsprogram i Sverige som ger unga möjlighet att berätta och sprida sina berättelser till fler genom att de får chans att skapa  böcker; allt från idée till färdig tryckt bok. Nordisk Ung Berättare är ett nytt och spännande pedagogiskt koncept som kan användas till att förnya undervisningen i nordiska språk. Inom ett nordiskt partnerskap kommer ett bokprojekt och bokutbyte med ett antal skolor i Sverige, Norge och Finland att göras göras - för att testa och utvärdera utbildningsprogrammet NUB. I projektet ingår även att medverka i mässor, publicering av artikel i olika medier, sprida resultatet till beslutsfattare och intressenter samt skapa nya nätverk som vill använda NUB för att öka grannspråksförståelsen bland unga i Norden.

 

Kontaktperson
Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586
Partners
Koordinator Berättarföreningen Tellus. Partners i projektet är Hjällnässkolan i Sverige, Enhet kultur Sarpsborg kommune i Norge och Yrkesakademin i Österbotten.
Finansiär
Nordplus Language
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019