projektinmating

Projektnamn
Naturbruksutdanning for voksne
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.08.2013
Projektslut
01.08.2015
Målgrupp
Beskrivning

 Detta projekt är ett samnordiskt projekt med Mo og Jolster vidaregaende skule i Norge som projektkoordinator med Yrkesakademin i Österbotten och Rural Institute of Central Ostrobothnia i Finland, The AgriculturalUniversity of Iceland på Island, Ösby Vestmannalans Naturbruksgymnasie i Sverige samt Sogn Jord og Hagebruksskole i Norge som partners. Målet är att utveckla naturbruksutbildningen för vuxna och öka kännedomen om varandras kultur och de nordiska språken. Målsättningen är också att utveckla nya metoder för organisering och planering.

Kontaktperson
Partners
Projektkoordinator:Mo og Jolster vidaregaende skule/Norge.Partner:YA och Rural Institute of Central Ostrobothnia/Finland,The Agricultural University of Iceland,Ösby Vestmannalands Naturbruksgymnasie/Sverige och Sogn Jord og Hagebruksskole/Norge.
Finansiär
Nordplus Horizontal
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019