projektinmating

Projektnamn
Mentor UFFE
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
28.05.2012
Projektslut
31.12.2013
Målgrupp
Beskrivning

Målet med projektet "Mentor UFFE, utveckling för fristående examen" är att föra ut och omsätta i praktiken kvalitetsförbättrande verksamhetssätt på fältet och stimulera verksamma examensmästare till att upprätthålla och utveckla kvaliteten.

Mentor UFFE är en fortsättning på projektet UFFE. Bägge projekten vidareutvecklar Yrkesakademins i Österbotten långsiktiga mål att etablera sig som ett identifierbart och utåtriktat finlandssvenskt utvecklingscenter som sprider, höjer och upprätthåller kunnandet för att säkra kvaliteten i det fristående examenssystemet på svenska. Detta uppdrag sker i nära samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Mentor UFFE´s mål är att på nytt sätt fungera som mentor för verksamma examensmästare i Svensk-Finland. Mentor UFFE ska diskutera och coacha examensmästare att utveckla examensprocessen, bedömningsförfarandet och dialogen med bedömare och examinander.

Kontaktperson
Johanna Backman, 044 750 32 29, johanna.backman@yrkesakademin
Partners
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019