projektinmating

Projektnamn
Mellanmänsklig möten
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.09.2009
Projektslut
30.04.2010
Målgrupp
De som arbetar med hälsofrämjande arbete, eller med människor som befinner sig i en utsatt eller sårbar situation.
Beskrivning

Syftet är att skapa en nordisk utbildning i Kultur och hälsa, som kan erbjudas lärare i hälso- och omsorgsubildningar, anställda i häslo- och omsorgssektorerna, kulturarbetare, konstnärer och andra som arbetar med hälsofrämjande arbete, eller med människor som befinner sig i en utsatt eller sårbar situation.

Verksamhet

Genom att utarbeta en studieplan som fokuserar på central kunskap från ämnesområden kultur och hälsa och samspelet mellan kultur och hälsa på individ- och lokal samhällsnivå. Utbildningen ska leda till utveckling av kompetens i kreativ samhandling- tvärs över ämnes- och landsgränserna. Arbetsårdningen i studierna ska underlätta ett utvidgande bruk av flexibla internet lösningar. Projektets övergripande målsättning är att implementera kultur i hälsoo- och omsorgspersonals utbildninga, så att människor ska få möjlighet att delta i kulturaktiviteter utgående från egna önskemål och behov.

Kontaktperson
Högskolan i Telemark, projektledare Gro Lorentzen, Carolina Nordman-Byskata, Birgitta Schoultz-Ekblad, Ulrica Krook
Partners
Högskolan i Telemark (Norge), Malmö Högskola (Sverge)m UC Syd (Danmark)
Finansiär
NordPlus Horisontal
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019